Acoso escolar

La Cova de la Pintura (valencià)

12,00 IVA incluido

Esta és la història de la Mà Verda, una mà divertida i creativa que es reunia cada diumenge amb altres mans per a fer el que més li agradava, xarrar amb els amics i pintar a la Cova de la Pintura, fins que un dia els problemes de convivència a l’escola van fer que s’allunyara i s’oblidara d’allò que més volia. La Mà Verda va perdre l’alegria i ja no disfrutava jugant a corda, pintant o anant a l’escola.

També disponible en anglès i castellà.

La Cueva de la Pintura

12,00 IVA incluido

Esta es la historia de la Mano Verde, una mano divertida y creativa que se reunía cada domingo con otras manos para hacer lo que más le gustaba, charlar con los amigos y pintar en la Cueva de la Pintura, hasta que un día los problemas de convivencia en el colegio la hicieron alejarse y olvidarse de lo que más quería. La Mano Verde perdió la alegría y ya no disfrutaba jugando a la comba, pintando o yendo al cole.

The Painting Cave

12,00 IVA incluido

This is the story of Green Hand, an amusing and creative hand who used to meet other hands every Sunday to do what they enjoyed most, chatting with friends and painting in the Painting Cave, until one day the problems of communal life at school caused her to leave and forget what she liked most. Green Hand lost her enjoyment of life and no longer felt like skipping, painting or going to school.