Cap forma de violència ha de ser acceptada en una societat que s’anomena a si mateixa civilitzada.